UCZNIOWIE GIMNAZJUM

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w roku szk. 2013/2014:

• Przewodnicząca Aleksandra Urbaniak
• Zastępca przewodniczącej Patrycja Lewandowska
• Sekretarz Eliza Godos
• Skarbnik Aleksandra BargiełOpiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

• Pan Robert Laszczka
• Pani Wioletta Wawrzyniak

Wszystkich chętnych do pracy w Samorządzie Uczniowskim zapraszamy na zebrania, które odbywać się będą w ...., po ... lekcji w sali 23

Czym zajmuje się Samorząd:

Zapraszamy do zapoznania się z planem pracy Samorządu Uczniowskiego.

Inne:

gazetki szkolne