RADA RODZICÓW
Gimnazjum w Lesznie
 
9 września 2010r. odbyły się zebrania, na których Rodzice po raz pierwszy wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców Gimnazjum. Cieszymy się bardzo, że również Rodzice chcą uczestniczyć w życiu naszego Gimnazjum i gorąco zapraszamy do współpracy. Wszelkie informacje przekazywane przez Przewodniczącego  Rady Rodziców znajdziecie Państwo na tej stronie.
 
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
rok szkolny 2017 / 2018
Rada Rodziców w roku szkolnym 2017 / 2018 uchwaliła wysokość składki na 30 zł na rok
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie.
Leśna 13
05-084 Leszno
Konto do wpłat: 22 1240 2164 1111 0010 1319 4353