KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

Harmonogram uroczystości w Gimnazjum

Harmonogram konkursów przedmiotowych
Zespołu Humanistycznego Gimnazjum

Harmonogram konkursów przedmiotowych
Zespołu Matematyczno-przyrodniczego Gimnazjum

Harmonogram zadan w roku szk. 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Lesznie


1.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO            03.09.2018r.

2.ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA             23.12-31.12.2018r.

3.FERIE ZIMOWE                                      28.01-10.02.2019r.

4.WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA          18.04-23.04.2019r.

5.EGZAMIN W III KL.GIMNAZJUM                            
       a) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA                            18.04.2018r.            
        b) CZĘŚĆ MATEMAT.- PRZYRODNICZA            19.04.2018r.        
        c) JEZYK OBCY NOWOŻYTNY                         20.04.2018r.            
          
  DODATKOWY TERMIN :                    
           - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA                      1.06.2018r.            
           - CZĘŚĆ MATEMAT.- PRZYRODNICZA       2.06.2018r.    
           - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY                    5.06.2018r.            

6.DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ W GIMNAZJUM I SP        30.04.2018; 2,4.05.2018;01.06.2018r.; 18,19,20,04.2018r.

7.ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ              22.06.2018r.

8.FERIE  LETNIE                        24.06-31.08.2018r.