27 CZERWCA 2014R.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Pożegnania nadszedł czas W czwartek, 26 czerwca 2014r. gimnazjaliści z Leszna uroczyście pożegnali rok szkolny 2013/2014. Podczas części oficjalnej usłyszeliśmy mnóstwo ciepłych słów skierowanych do Wójta Gminy Leszno, Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, rodziców i uczniów. Drugoklasiści, zgodnie z tradycją, obdarowali zabawnymi upominkami absolwentów Szkoły. Niezwykle miłym akcentem było przekazanie na ręce Pani Dyrektor Aliny Stryczewskiej strojów sportowych dla szkolnej drużyny piłkarzy. W imieniu ofiarodawcy, Roberta Lewandowskiego, stroje wręczyła Pani Iwona Lewandowska, mama wybitnego piłkarza. Nie zabrakło również chwil wzruszeń podczas wręczania nagród za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, oraz dyplomów i nagród laureatom licznych konkursów. Cenne nagrody Wójta Gminy Leszno Pana Andrzeja Cieślaka otrzymali: Michał Sulik uczeń klasy IIIb za wzorowe zachowanie i celujące wyniki w nauce (najwyższa średnia w szkole), Joanna Zawadzka uczennica klasy IIIa za reprezentowanie z sukcesami naszej szkoły w licznych konkursach recytatorskich. Nagrodzono także uczniów za osiągnięcia sportowe, w których w tym roku nasza Szkoła wiodła prym! Bartłomiej Bany uczeń klasy III c za największe osiągnięcie sportowe, i Adrian Pęter uczeń klasy III a za najwszechstronniejszego sportowca. Nie mniej emocji towarzyszyło części artystycznej tej uroczystości, zatytułowanej ,,20 lat później... w krzywym zwierciadle\". Wszystkich zebranych rozbawili uczniowie klasy III a, którzy z dużą dozą humoru zaprezentowali siebie z przyszłości. Nad całością czuwali wychowawcy klas III - Pani Sylwia Walicka, Pani Małgorzata Kukuła i Pan Robert Laszczka. Szczególne podziękowania za ufundowanie nagród kierujemy do Pana Wójta Andrzeja Cieślaka, Rady Rodziców Gimnazjum oraz Pani Dyrektor Aliny Stryczewskiej. Wszystkim życzymy słonecznych wakacji 