1 września 2011
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011 / 2012
Tym razem na sali gimnastycznej, wspólnie z klasami IV-VI SP powitaliśmy nowy rok szkolny. Nasz Gość - Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak oraz Pani Dyrektor Alina Stryczewska życzyli uczniom oraz pracownikom Szkoły sukcesów i wytrwałości w osiąganiu celów.