data
Święto Odzyskania Niepodległości
10 listopada pracownicy i uczniowie naszej szkoły świętowali rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów klas IIIc Gimnazjum i VIa Szkoły Podstawowej, pod kierunkiem Pani Sylwii Walickiej. W przedstawieniu tym zebrani przez „otwarte okno”, przy dźwiękach hymnów Polski i Unii Europejskiej, pieśniach patriotycznych i piosenkach współczesnych, uczestniczyli w chlubnych wydarzeniach naszej ojczyzny – od początku polskiej państwowości do czasów dzisiejszych. Program ten zawierał patos i powagę, ale momentami był i żart. Dekorację przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pani Reginy Tomaszewskiej.