13 stycznia 2010r.
Wizyta Biskupa w naszej szkole
Mieliśmy zaszczyt gościć w Naszej Szkole Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Dostojnego gościa przywitaliśmy na sali gimnastycznej. Społeczność szkolną na spotkaniu z Biskupem reprezentowali uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej i uczniowie klas I Gimnazjum. Dzieci z klasy III przygotowały Jasełka, a chór szkolny zaśpiewał piękne polskie kolędy. Eminencja Ks. Biskup Tadeusz Pikus wygłosił homilię, której słuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem. Następnie Ks. Biskup pobłogosławił wszystkich zebranych i wspólnie z uczniami odśpiewał kolędę. W kąciku patrona wpisał się do kroniki szkolnej słowami: „Miłość jest kluczem do wywołania dobra w człowieku. Prośmy Boga, by napełniał nasze serca miłością „ bo serce to za mało, żeby kochać””. Życzę wiele dobra i pełni życia Uczniom i Pracownikom Szkoły w Lesznie\". /-/ Ks. Tadeusz Pikus