1 października 2009r.
Lekcja historii w Cytadeli
Uczniowie klas trzecich Gimnazjum dnia 1 października br. uczestniczyli w lekcji nt. Powstania Styczniowego i represji wobec Polaków w II połowie XIX w. i początku XX w. Poznali okoliczności powstania Cytadeli (jednego z najważniejszych muzeów martyrologicznych na ziemiach polskich) i historie osób więzionych w murach X Pawilonu m.in. Romualda Traugutta, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Gustawa Ehrenberga, ks. Piotra Ściegiennego, Stefana Okrzei i wielu innych. Kończąc zwiedzanie obejrzeli obrazy Aleksandra Sochaczewskiego (m.in. „Pożegnanie z Europą”) więźnia cytadeli i zesłańca, który stworzył cykl przejmujących obrazów dokumentujących katorgę i pobyt na Syberii w okresie zsyłek po Powstaniu Styczniowym. Kolejnym etapem wyjazdu było Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki. Oglądając wystawę poświęconą ks. Popiełuszce uczniowie zrozumieli, że prawda, sprawiedliwość, wolność i miłość są wartościami niezniszczalnymi oraz stanowią o godności wielkości każdego człowieka i społeczeństwa. Poznali również elementy historii Polski w latach ’80 - tych XX wieku oraz kwestie poszanowania praw człowieka w tamtych czasach. W tym roku przypada 25-rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego.