12 listopada 2008
Wizyta w Sejmie
Przed wizytą w Sejmie uczniowie klas trzecich zapoznali się krótko z historią Polskiego Państwa Podziemnego i oddali hołd wszystkim, którzy walczyli o wolna Polskę w czasie II wojny światowej przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, znajdującego się obok budynków parlamentu. Następnie udali się do budynku Sejmu RP, gdzie zapoznani zostali z organizacją i zasadami funkcjonowania współczesnego Sejmu, przebiegiem procesu ustawodawczego, pracą parlamentarną (prawach i obowiązkach) posłów, zapleczem organizacyjno-technicznym Sejmu.