14 września 2008
Uroczystości na cmentarzu w Palmirach
Zespół Szkół Publicznych w Lesznie reprezentowali uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. S. Batorego, ze sztandarem.