Gimnazjaliści mogą skorzystać z zajęć
doradztwa zawodowego prowadzonych
w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie


Harmonogram pracy szkolnych doradców zawodowych wygląda następująco: 

Pani Monika Jurkin – czwartek  –   14.45 – 15.40

Pani Monika Kosun – czwartek - 14.45 – 15.40 

EGZAMINY GIMNAZJALNE

Na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 
pojawiło się Zarządzenie Nr 19 z 6 lutego 2012r.,
w którym są ważne dla Was informacje, szczególnie zwróćcie uwagę na nowe zasady naliczania punktów str. 3 i 4, pkt 4


Zarządzenie Nr 19 z 6 lutego 2012r.

WYNIKI EGZAMINÓW
/ i PRÓBNYCH EGZAMINÓW/