WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
w Gimnazjum
przy Zespole Szkół Publicznych
w Lesznie

Wewnątrzszkolny system oceniania w Gimnazjum, zwany dalej WSO, zawiera:
SPIS TREŚCI:

  1. Postanowienia ogólne
  2. Zasady oceniania
  3. Oceny z zajęć edukacyjnych
  4. Ocena zachowania
  5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania
  6. Zasady oceniania zachowania
  7. Klasyfikowanie
  8. Promowanie
  9. Egzamin poprawkowy
  10. Ukończenie Gimnazjum

WERSJA DO DRUKU: [wso.pdf],