Regulamin stroju szkolnego

w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie

1. Każdego ucznia Zespołu Szkół Publicznych- Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obowiązuje na terenie szkoły strój szkolny codzienny lub świąteczny

2. Codzienny i świąteczny strój uczniowski powinien być schludny, czysty i skromny.

3. Poprzez ,,strój szkolny codzienny” rozumie się:

4. Poprzez "strój szkolny świąteczny" rozumie się: 5. Strój świąteczny obowiązuje w dni świąteczne zgodnie z kalendarzem świąt szkolnych. Może być także noszony w inne dni ustalone przez Dyrektora Szkoły.

6. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy oraz zakaz noszenia biżuterii i ozdób.

7. Zabrania się noszenia przez dziewczęta: 8. Dopuszcza się noszenie przez dziewczęta drobnej biżuterii, np. kolczyków(tylko w uszach), pierścionków, bransoletek .

9. Dopuszcza się używania kosmetyków maskujących trądzik.

10. Zabrania się chłopcom:

11. Uczeń ma obowiązek przestrzegać codziennej higieny.

12. Rodzice i uczniowie zapoznają się z zasadami ubierania się uczniów w szkole.

13. W przypadku nieprzestrzegania zasad ubierania się uczniów w szkole, uczeń może: