PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy to obecnie powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, frustracja spowowdowana ubóstwem, pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami. Dodatkowo agresywne wzorce upowszechniają środki masowego przekazu,które zamiast piętnować negatywne zachowania, często nagłaśniają je szukając taniej sensacji. W MInisterstwie Edukacji Narodowej i Sportu przedmiotem szczegółowych analiz i badań są zjawiska związane z agresją i przemocą w środowisku szkolnym. Resort wprowadza rozwiązania systemowe mające na celu ograniczenie rozmirów tych zjawisk.

Działania podejmowane przez resort edukacji w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym są prowadzone na wielu płszczyznach. Adresowane są również do rodziców i nauczycieli, z których wielu przyznaje, iż nie radzi sobie np. z agresywnymi zachowaniami uczniów. Na tej stronie zamieszczmy dokumenty mające służyć pomocą w sytuacjach bezpośredniego zetkniecia się z aktami agresji i przemocy na terenie szkoły.

POMOC I PORADY W SPRAWIE DZIECKA

Obecnie nasi uczniowie mogą być badani także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu- wybór Poradni zależy od rodziców.
INFORMATOR O PORADNIACH

PSYCHOLOG RADZI -warto przeczytać:

 Nastolatek czyli kto?

http://www.swps.pl/strefa-rodzica/blog-strefy-rodzica/12470-nastolatek-czyli-kto

 Trud dorastania

http://dzielnicarodzica.pl/42488/35/artykuly/szkolak/wychowanie/Trud_dorastania?cid=4728518

 Nastoletnia miłość

http://dzieci.pl/kat,1024265,title,Dlaczego-nastoletnia-milosc-jest-najsilniejsza,wid,17362792,wiadomosc.html?_ticrsn=5&smgputicaid=614d9d

 Wołanie o pomoc

http://dzielnicarodzica.pl/42393/35/artykuly/szkolak/wychowanie/Wolanie_o_pomoc?cid=4731192

 Jak radzić sobie z buntem dziecka

http://www.mjakmama24.pl/rodzice/psychologia/Trudny-okres-dojrzewania-jak-radzic-sobie-z-buntem-dziecka,169_114.html

 Wychować Billa Gatesa

http://dzielnicarodzica.pl/42427/35/artykuly/szkolak/wychowanie/Wychowac_Billa_Gatesa?cid=4731192

 Być dobrym rodzicem

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/129-by-rodzicem/1424-byc-dobrym-rodzicem-agnieszka-arendarska.html

DOKUMENTY:

KĄCIK PEDAGOGA: